STYRELSE

Ordförande: Jeanette Södermark
Vice ordförande: Inga-Lill Häggberg
Kassör: Hjördis K Lundmark
Sekreterare: Jan-Olof Tedebrand
Ledamöter: Bengt Larsson, Siv Norberg samt Jessica Andersson

Jessica Andersson är administratör för Myko på Facebook. Klicka på Facebook-ikonen här till höger eller sök på ”myko” så kommer du åt Mykos Facebookgrupp. Kristiina Oikari administrerar Mykos hemsida där vi lägger in rapporter och bilder från utflykterna.