AKTIVITETER

Höstprogram 2018

 

TORSDAG 9 AUGUSTI
Svamp i Bosvedjeskogen
Samling vid parkeringen i Bosvedjan centrum kl 18
Ledare: Inga Lill Häggberg, Jan-Olof Tedebrand

TORSDAG 16 AUGUSTI
Svamp i Timråskogen
Samling vid OK Vivsta kl 18
Ledare: Jessica Andersson, Inga Lill Häggberg, Jeanette Södermark
Samarrangemang med Föreningen Norden

TORSDAG 23 AUGUSTI
Svamp i Selångerskogen
Samling kl 18 vid Selånger kyrkogård, stora västra parkeringen
Ledare: Jessica Andersson, Siv Norberg, Jan-Olof Tedebrand
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

LÖRDAG 1 SEPTEMBER
Svampens Dag
Erikslunds Folkets Hus, Borgsjö kl 11-15.
Matsvampar och svampfärgning visas
Ansvariga: Hjördis Lundmark, Siv Norberg, Margareta Byström

SÖNDAG 16 SEPTEMBER
Skogens Dag. Norra Berget i Sundsvall kl 11-15
Svampfärgarna och Myko samkör och har bord intill varandra.
Jan-Olof leder vandring kl 13 från mykos utställningsbord
Jeanette tar gärna emot torkad svamp för att tillverka och sälja svamptoast
vilket är populärt.
Ledare: Hjördis Lundmark, Jeanette Södermark, Jan-Olof Tedebrand

LÖRDAG 26 AUGUSTI-LÖRDAG 1 SEPTEMBER
Svampveckan i Borgsjö
Kremlor och riskor som tema, vi ser även på andra svampgrupper, samlar även
färgsvamp och matsvamp. Anmälningstiden gick ut 1 juli.
Info: hjordis.katarina@telia.com

SÖNDAG 30 SEPTEMBER
Samling kl 10 i Granloholm centrum (parkeringen vid ICA)
Vi inventerar svamp i Granloskogen, området mellan Granlo och
Granloholmsleden
Ledare: Jeanette Södermark, Jan-Olof Tedebrand
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

TORSDAG 8 NOVEMBER KL 18
Höstträff med fika på Hantverksföreningens lokal, Kyrkogatan 24 vid
Hedbergska parken.
Bildvisning från svampåret 2018. Tag gärna med dina bilder från utflykter,
svampträffar och egna upplevelser i svampskogen 2018

Alla utflykter sker i samarbete med Svampfärgarsällskapet och
Studiefrämjandet. Har du frågor om t ex samåkning, kontakta någon
av utflyktsledarna.
Kontaktpersoner:
Hjördis Lundmark för Myko: hjordis.katarina@telia.com
Siv Norberg för Svampfärgarsällskapet: siv.norberg@telia.com


Vårprogram 2018

 

ÅRSMÖTE
Torsdag 26 april 2018 kl 18.00

Årsmötet äger rum i Hantverksföreningens lokal på Kyrkogatan 24 i Sundsvall vid Hedbergska parken.
I samma hus har MYKO en liten lokal med bibliotek och förråd som visas i samband med årsmötet.
Fika till självkostnadspris (30 kr).

Efter årsmötet visar Lena Back bilder och berättar om resa till Inkaindianernas bergsområden i
Peru. Det blir även visning av svampfärgade tröjor och andra plagg.

 

VÅRBLOMMOR OCH VÅRSVAMPAR I HASSELLUNDAR VID MARMEN
Torsdag 24 maj
Samling vid bensinmacken i Vattjom kl 18
Vi besöker sydberg i Målsta by vid sjön Marmen.
Ledare: Jessica Andersson, Lena Back, Jeanette Södermark, Jan-Olof Tedebrand
Samarrangemang MYKO och Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

FÖRSOMMARENS BLOMMOR OCH SVAMPAR I BERGSÅKERSDELTAT
Torsdag 14 juni
Samling vid fotbollsplanen nedanför Folkets Hus i Bergsåker
Vi inventerar blommor och svampar i frodigt örtrika gråallundarna vid Selångeråns delta i Bergsåker. Här finns länets största bestånd av trädstora mandelpilar. Ledare: Jessica Andersson, Siv Norberg, Jeanette Södermark, Jan-Olof Tedebrand.
Samarrangemang MYKO och Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge.

TICKKURS
Tickor är spännande och intressanta, en del tickor går att färga med, andra tickor indikerar skyddsvärd natur. Myko har en tickkurs under våren med 5 träffar. Första träffen inomhus tisdag 10 april. De andra 4 träffarna utomhus i olika naturtyper såsom sydberg, gråallund, gammelskog mm. Kurslitteratur: Ryman-Holmåsens bok ”Svampar” som finns i bokhandeln. Anmälan senast fredag 6 april till jeanette.sodermark@gmail.com

SVAMPVECKA I BORGSJÖ

Svampveckan i Borgsjö äger rum sista veckan i augusti och har kremlor och riskor som tema men vi
ser även även på andra svampar. Utflykter i fin natur. Alla är välkomna vara med men man får acceptera forskarsnack med latinska namn på svampar. Vi tar ut en avgift på 1000 kr för de som
inte är funktionärer för att täcka våra kostnader för lokalhyror, inbjudna forskare, minibussar mm.
Anmälan och info: hjordis.katarina@telia.com

 

 

 

Meddela din mailadress till Jessica, ji.andersson[a]hotmail.com, så får du påminnelse
inför utflykter och möten samt även info om spontana utflykter som vi har utanför
programmet.

Alla programpunkter är samarrangemang med Svampfärgarsällskapet. Hans Andersson är ordförande för Svampfärgarna, kontaktperson är Siv Norberg, 060-158831.
Utflykterna sker i samarbete med Studiefrämjandet. Har du frågor, t ex behov av samåkning, kontakta någon av utflyktsledarna.